3 Oferta

Kursy

  • projektowanie kursów przeznaczonych do samokształcenia
  • projektowanie kursów do pracy z trenerem
  • projektowanie zajęć akademickich prowadzonych na platformie
  • prowadzenie szkoleń z e-learningu dla biznesu, uczelni i oświaty
  • zapewnianie komunikacji kursu z platformami e-learningowymi
  • tworzenie kursów w standardzie SCORM
  • zachowanie równowagi między budowaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności i sprawdzaniem osiągniętych efektów
  • tworzenie produktów estetycznych i oryginalnych
  • stosowanie zasad typografii i edycji tekstu elektronicznego